Inschrijvingsaanvraag van een ontvanger

 • 1 Algemene informatie
 • 2 Kwaliteitscharter

Geef de preciese titel van uw bedrijf/organisatie aan

Deze contactgegevens zullen gebruikt worden om u te informeren over de voortgang van uw inschrijvingsaanvraag

Dit veld ondersteunt multi-encodering van gegevens met het teken ';' als scheidingsteken.

Dit veld ondersteunt multi-encodering van gegevens met het teken ';' als scheidingsteken.

Optioneel: motiveer uw aanvraag tot inschrijving

De organisatie/vereniging krijgt toegang tot de “Schenkingsbeurs” in de hoedanigheid van potentiële ontvanger van voedingswaren, 

De organisatie/vereniging/onderneming beantwoordt in ruil minstens aan de volgende kwaliteitscriteria:

 1. >Het betreft een organisatie / verenging zonder winstoogmerk of een onderneming met sociaal oogmerk en geen particulier.
 2. De ontvangen eetwaren zijn niet voor eigen gebruik bedoeld en worden ook niet als zodanig met commercieel oogmerk verkocht. Ze worden wel gebruikt ten bate van :
  1. armoedebestrijding (bv. voedselhulp via voedselbedelingsinitiatief of sociale kruidenier, verwerking in een maaltijd in een sociaal restaurant)
  2. en/of maatschappelijke integratie van kansengroepen (bv. sociaal economie organisatie die hiermee tewerkstellingskansen aanbiedt, volkskeukens).
 3. Het respecteert de regelgeving omtrent voedselveiligheid overeenstemmende met de uitgeoefende activiteiten en neemt hiervoor alle geschikte maatregelen (www.favv.be/wetgeving en www.favv.be/levensmiddelen/omzendbrieven). Het beschikt hiervoor over de nodige registratie en/of toelating van het FAVV (www.favv.be/erkenningen). Uw nummer bij het FAVV zal in de volgende stap in de toegangsprocedure tot het platform gevraagd worden.
 4. Het draagt de eigen juridische verantwoordelijkheid voor de producten die hij via de website ontvangt en verder verdeelt/verwerkt. De aanbieder, ontvanger en desgevallend transporteur zijn elk op hun beurt verantwoordelijk voor de uitgevoerde activiteiten.
 5. De eigenaar die dit schenkingsplatform ter beschikking stelt als dienstverlener kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de aangeboden producten.

Bij vaststelling van overtreding van dit kwaliteitscharter kan de beheerder van het schenkingsplatform aan de organisatie/vereniging/onderneming uitleg vragen en vragen om zich in orde te stellen. In geval van onvoldoende verantwoording of waneer het zich niet in orde stelt, kan de beheerder beslissen om de toegang van de gebruiker te blokkeren

 Annuleren

De velden aangeduid met het symbool ‘*’ zijn verplicht.